Звіт

директора ДНЗ №7

за 2017-2018н.р.

Навчальний рік в ДНЗ №7 почався не з 01.09.17р., а з 16.11.17р.

Протягом половини 2016 р. і майже всього 2017 р. проводився капітальний ремонт «Термомодернізація ДНЗ», замовником якого була Новояворівська міська рада в особі голови міської ради Муравля В.І.

Згідно чинного законодавства міська рада оголосила тендер на виконання будівельних робіт на суму 4,5 млн.грн. Тендер виграла будівельна компанія «Ві.Ай.Пі», проти якої на початок виконання робіт вже була відкрита кримінальна справа в іншому місті. Хоча це не заважало їй виграти даний тендер і розпочати роботи. На превеликий жаль, робота цієї компанії також завершилась кримінальною справою. Компанія не завершила всіх робіт по проекту, а зараз її немає.

Але, попри всі недоліки, недопрацювання, за багаточисленними звертаннями адміністрації, працівників та батьків вихованців ДНЗ до найвищих ешелонів влади, в різні інстанції, ДНЗ відкрився 16.11.17р. за дозволом і відповідно Акту готовності.

На початок 2017-2018 н.р. в ДНЗ функціонувало:

13 груп, з них

3 групи – раннього віку ,

2 – групи компенсуючого типу,

3 – молодші групи,

3 – середні групи,

2 – старші групи.

В ДНЗ№7 з дітьми працює 38 педагогічних працівники, з них

26 вихователі

Педпрацівники з вищою освітою: 20 чол.

І категорія: 3 чол.

ІІ категорія: 4 чол.

Вища категорія: 5 чол.

Всі інші працівники мають вищу базову освіту.

3 музкерівники,

1 психолог,

2 логопеди,

1 вчитель – дефектолог,

1 керівник гуртка з англійської мови,

1 масажист-реабілітолог,

2 інструктори з фізкультури.

Наш ДНЗ – опорний з атестації педпрацівників І рівня. Цього навчального року в ДНЗ атестувались 10 педагогічних працівників, яким було підвищено кваліфікаційну категорію, тарифні розряди. Це свідчить про те, що у нашому ДНЗ працюють кваліфіковані педагогічні кадри.

У 2017-2018 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу №7 працював над реалізацією завдань програми «Українське дошкілля» та виконанням завдань передбачених річним планом.

Навчальний план складений на основі програм, що забезпечують всебічний розвиток особистості дитини, згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»,  «Базового компонента дошкільної освіти в Україні та програми «Українське дошкілля»».

Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямками роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості. У ДНЗ створені сприятливі умови для оздоровлення та загартування дитячого організму.

Вся робота була спрямована на пошуки сучасних освітньо-виховних технологій та нестандартних підходів у вихованні дітей. Найголовнішим завданням було зміцнення фізичного здоров’я дітей. Інші не менш важливі проблеми, над якими працював колектив  ДНЗ – це національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку. Всі ці завдання реалізовувалися у різних формах методичної роботи: на  семінарських заняттях, педрадах, відкритих переглядах занять, педагогічних читаннях, вивчались під час тематичних та фронтальних перевірок.

У ДНЗ проводяться різні форми методичної роботи. Працює постійно діючий семінар, проводяться дні відкритих дверей, вивчається і впроваджується передовий педагогічний досвід, проводиться діагностика та моніторингове дослідження. Протягом року проводяться конкурси: «На кращу підготовку груп до нового навчального року», «Краще заняття року»,  «Кращий помічник вихователя».

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, вміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, вміти пробачати чужі. Під впливом сім’ї діти перебувають з моменту народження. Там отримують інформацію про те, що добре, що погано, коли і як слід себе поводити. У зв’ язку з цим, у закладі добре зарекомендували себе такі форми роботи з батьками, як конференції із сімейного виховання, дні відкритих дверей, зустрічі за «круглим столом».  Батьки є активними учасниками освітньо-виховного процесу, а саме: учасники свят та розваг, активні у проведенні конкурсів різної тематики: «Барви осені» – поробки з природнього матеріалу, надають матеріальну допомогу.

Значний внесок в покращення рівня освітньо-виховної роботи зробила творча група.  Планомірно проводилася робота з обдарованими дітьми. За бажанням дітей та батьків була організована гурткова робота, спрямована щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості дошкільників.

Наш ДНЗ є опорний в районі з питань фізкультурно-оздоровчого спрямування. Плануємо і проводимо семінари для педпрацівників району, практичний показ занять, оздоровчих заходів. Здійснюємо інноваційні підходи з фізичного розвитку і оздоровлення дітей:

– Фізкультурні заняття за методикою М.Єфименка «Театр фізичного виховання»

– Оздоровча гімнастика «Хатха-Йога» за методикою Латохіної.

– Використання вправ «Мудри», пальчикової гімнастики.

– Здійснюється корекційна робота на дошці Євмінова, тренажерах «Перекотиполе», доріжці «Здоров’я», масажерах для ніг і рук, сенсорних м’ячах.

– Проводяться спортивні фізкультурні свята – зимове і літнє, розваги, дні здоров’я.

З дітьми групи компенсуючого типу проводиться корекційно-реабілітаційна робота.

У педпроцесі ДНЗ активну участь бере практичний психолог – Пристайко Л.П., яка спрямовує вихователів на збереження психічного здоров’я дітей і забезпечення їй емоційного благополуччя.

Практичним психологом за 2017-2018 н.р. було проведено таку роботу:

– Тестування батьків у І молодшій групі:

– «Чи готова дитина до вступу в ЗДО»

– «Ви і ваша родина»

– «Ваші взаємини з дитиною».

– Тестування з дітьми старшої групи:

– Дослідження розвитку уяви (за тестом «Метелик»)

– Визначення самооцінки дитини (за тестом «Сходи»)

– Оцінювання творчої уяви (за тестом «Зроби малюнок»)

– Оцінювання цілісності сприйняття (тест «Намисто»)

– Оцінювання вміння дітей діяти за зразком (тест «Будиночок»)

– Визначення готовності дітей до школи (за тестом Керна-Ірасека)

– Тестування батьків старшої групи «Дослідження вольової готовності дітей до школи»

– Дослідження мікроклімату у колективі педагогічних працівників за полярними якостями:

– Визначення рівня стресостійкості педагога

– Визначення емоційного виснаження педагога.

– Педради з питання:

– «Вийдемо із стресу разом»

– «Соціально-психологічний тренінг»

– Значення психологічної готовності до навчання в школі.

– Заняття з дітьми у ГКТ:

– Корекційно-розвивальна програма для дошкільників із затримкою психічного розвитку «Граючись розвиваємося»

– Заняття із дітьми логопедичної групи «Соціалізація дошкільників».

– Заняття із дітьми старших груп «Корекційно-розвивальна програма «Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація».

– А також обстеження та написання характеристики на МПК дітей з груп компенсуючого типу.

– Складання та написання аналітичного та статистичного звітів в районний методичний кабінет.

Протягом навчального року систематично здійснювалась робота керівника гуртка з англійської мови Паславською О.Я. в середніх і старших групах. Результат цієї роботи ми бачили на випускних святах у старших групах. Діти показали хороші знання з англійської мови. І це все великий позитив.

Також працює платна форма роботи з навчання дітей англійської мови за бажанням батьків.

Впродовж року проводилась корекційно-розвивальна робота з дітьми двох груп компенсуючого типу, яка була спрямована на корекцію психічних процесів, на розвиток математичних уявлень, сенсорики, конструктивних можливостей, логоритміки, розвиток комунікативної діяльності дітей, мовленнєвої та ігрової активності, розширення кругозору дошкільників. А саме проводились індивідуальні та групові заняття з розвитку мовлення  на яких усі зусилля були спрямовані на пробудження мовної активності дітей, навчалися відповідати на запитання, повторювати слова, словосполучення, наслідувати звуковимову, поповнювати словниковий запас, формувати елементарні математичні уявлення про кількість та рахунок, просторове уявлення, геометричні фігури, кольори, конструювання.

За цей навчальний рік завдяки корекційно-розвивальній роботі, проведеній у співпраці з усіма спеціалістами даної групи, зокрема вчителем-логопедом, вчителем-дефектологом, у дітей покращився рівень мовленнєвого та пізнавального розвитку. Діти стали активнішими, згуртованішими в ігровій діяльності та на заняттях.

Протягом 2017-2018 н.р. відбулись: районна методична комісія для музкерівників району (музкерівник: Степаняк О.Я., тема: «Використання методики Карла Орфа в роботі з дітьми дошкільного віку»).

Проведені відкриті покази занять для району: вчитель-логопед Домніцак Т.П. (група компенсуючого типу (ЗПР) ) «У бабусі на подвір’ї», вихователь Голояд В.І. (група компенсуючого типу (ЗПР) ) «В гостях у бабусі в селі», вихователь Бойко С.М. (І старша група) «Люби і знай свій рідний край».

На кінець 2017-2018 н.р. 5 дітей ідуть до спеціалізованих навчальних закладів.

В кінці навчального року був проведений моніторинг знань дітей, який показав їх високий рівень інтелектуального розвитку, їх упевненість в собі, самостійність, креативність мислення і найголовніше – особистісне зростання маленьких громадян, зміцнення їх соціального «Я». Як показник – підсумкові випускні святкові ранки, які стали мірилом успіхів педагогів і дітей з їх високим рівнем проведення.

Наш ДНЗ має добру матеріально-технічну базу, створене естетично-розвивальне середовище. Зекономлені кошти ДНЗ за час простою витрачено на:

  • 392025,86 грн. на матеріали (сантехніка, електрика, будівельні матеріали, ваги, офісне устаткування та приладдя різне, стенди, засоби гігієни, продукція для чищення, мило, туалетний папір, килими, тюлі, новорічна фурнітура, іграшки, електричні інструменти, вогнегасники, огорожа, відеоспостереження, лінолеум, столи та шафи офісні, 130 дверей тощо);
  • 95 тис. грн. на меблі для груп.
  • 323875,08 грн. – основні засоби (ноутбуки, ігрові майданчики, плита електрична, шафа пекарська, овочерізка, хліборізка, міксер планетарний);
  • 2003,75 грн. на медикаменти.

Також були проведені ремонтні роботи та виділені на них кошти :

  • Поточний ремонт приміщень (коридору) – 130000,00 грн. (кошти Новояворівської МР)
  • Поточний ремонт коридору (до басейну) – 67200,00 грн. (кошти Новояворівської МР)
  • Капітальний ремонт павільйонів – 219519,00 грн. (кошти ДНЗ)
  • Капітальний ремонт спортивного залу – 212460,00 грн. (кошти ДНЗ)
  • Капітальний ремонт коридорів і 4 сходових кліток – 433000,00 грн. (кошти ДНЗ).

Проблеми ДНЗ: незавершені роботи з термомодернізації ДНЗ – не утеплений фасад, не декорований фасад, відсутність керамічної плитки на фасаді; незавершені роботи у плавальному басейні.

На звернення адміністрації ДНЗ у міську раду, у районну раду, у РДА, прийшли відповіді: кримінальна справа, яка була відкрита проти будівельної компанії – незавершена. Том планувати будь-які роботі, виділяти нові кошти – не можна, на жаль.

Закінчую звіт словами видатного українського педагога В.Сухомлинського: «Дитина – ніжний паросток, який стане могутнім деревом, тому дитинство і діти вимагають особливо великої уваги». Ці слова актуальні завжди.

 

 

Директор ДНЗ № 7  ________  Данилюк Л.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *